Zbiornik magazynujący – silos, przeznaczony jest do magazynowania trocin i pyłów pochodzenia drewnianego. Zbiornik ma kształt walca z dnem w kształcie leja lub płaskim. Zbiornik posadowiony jest na płycie fundamentowej za pomocą stalowych nóg z odciągami usztywniającymi konstrukcję. Dach posiada konstrukcję samonośną – stalową pokrytą płaszczem z blachy ocynkowanej. Nachylenie dachu wynosi ok. 12%.  Płaszcz wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,5-2mm ułożony segmentowo z zamontowanym włazem do wewnętrznej części zbiornika. Dach zwieńczony jest barierką ochronną  połączoną z drabiną zewnętrzną zbiornika. Na dachu znajdują się otwory z króćcem do montażu cyklonu. Płaszcz stanowią cargi  zwieńczone żebrem wzmacniającym z profilu C. Poszczególne cargi łączone są za pomocą szeregu śrub. Konstrukcja zbiornika montowana jest na płycie fundamentowej za pomocą stalowych kotew.