Dozowniki celkowe stosuje się do transportu materiałów (np. trocin) miedzy różnymi, oddzielnymi urządzeniami, np. spod filtra bezpośrednio do zbiornika, instalacji transportowej, podajnika ślimakowego itp. Śluzy mają konstrukcję dostosowana do instalacji w jakiej pracują. Prędkości obrotu wirnika (wydajność) dostosowana jest do parametrów instalacji. Wirniki wyposażone są w gumowe łopatki, zapewniające skuteczną separację pomiędzy wylotem i wylotem. Korpus jest wykonany z blach stalowych. Śluzy dostępne są w różnych długościach i wydajnościach.